CÔNG TY TNHH XD - TM - DV - TTNT TÂN PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH XD - TM - DV - TTNT TÂN PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH XD - TM - DV - TTNT TÂN PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH XD - TM - DV - TTNT TÂN PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH XD - TM - DV - TTNT TÂN PHÚC HƯNG
CÔNG TY TNHH XD - TM - DV - TTNT TÂN PHÚC HƯNG
Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh Chất lượng là sứ mệnh
Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

Chất lượng là sứ mệnh

Uy tín làm nên thương hiệu bền vững

CƠ CẤU TỔ CHỨC

       Tổ chức bộ máy công ty:
-  Hội đồng thành viên công ty
-  Ban Giám Đốc Công ty
-  Phòng Kỹ thuật
-  Phòng Kinh doanh
-  Phòng Kế toán – Tài vụ
-  Phòng Hành hính - Nhân sự
-  Các đội trực thuộc:
+  Đội cơ khí
+  Đội mộc
+  Đội sơn
+  Đội vệ sinh công nghiệp
+  Đội thi công lắp đặt
+  Đội điện nước

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0909 171 553